fisv
fisv

DATASKYDD OCH COOKIES

 1. Registrar
  Namn: TM-Teema Oy
  Företags-ID: 3011058-5
  Adress: Kasarminkatu 26
  Postnummer: 65100
  Stad: VASA
  Telefonnummer: 050 5303 986
  E-post: marianne.seiplax@tm-teema.fi
 2. Ansvarig för registret
  Företag: TM-Teema Oy
  Namn: Marianne Seiplax
  Adress: Kasarminkatu 26
  Postnummer: 65100
  Stad: VASA
  Telefonnummer: 050 5303 986
  E-post: marianne.seiplax@tm-teema.fi
 1. Data Protection Officer
  Företag: TM-Teema Oy
  Namn: Marianne Seiplax
  Adress: Kasarminkatu 26
  Postnummer: 65100
  Stad: VASA
  Telefonnummer: 050 5303 986
  E-post: marianne.seiplax@tm-teema.fi
 1. Syftet med registret
  Den personliga information vi samlar in är van vid:
  Kundens autentisering och åtkomstkontroll. Registrerade användare att göra beställningar och upprätthålla och utveckla kundrelationer.
 1. Skäl för insamling och behandling av data
  Kundinformationen samlas in och behandlas med kundens samtycke eller i syfte att genomföra ett avtal med kunden.
 1. Informationsinnehållet i registret
  Företagsnamn, företags-ID, e-postadress, telefonnummer, information som ska utbytas med TM-Teema Oy t.ex. bostadsföretag, vattenmätare, postadress etc.
 1. Retentionstid
  Personuppgifter bevaras så länge det behövs för att utföra ett kontrakt med kunden eller för att utveckla kundtjänst.
 1. Regelbundna informationskällor
  Registret ska samla information om:Från person till person. Register som upprätthålls av myndigheten i den utsträckning som tillåts enligt lag (t.ex. ytj.fi). Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.
 1. Regelbundna avslöjanden och överföringar av uppgifter utanför EU eller EES
  Information lämnas inte rutinmässigt utanför företaget. Vissa av de externa tjänsteleverantörerna eller mjukvaruleverantörerna som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 1. Användning av kakor
  Vi använder den så kallade. En cookie funktion cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator som gör det möjligt för webbansvarig att identifiera de besökare som ofta besöker webbplatsen, för att underlätta besökarnas inloggning på webbplatsen och att möjliggöra sammansatt information om besökarna. Denna feedback gör att vi kontinuerligt kan förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarens datorer eller filer. Vi använder dem för att förse våra kunder med information och tjänster anpassade efter varje individs behov. Om en besökande användare inte vill att vi ska ta emot ovanstående information via cookies tillåter de flesta webbläsarprogram dig att inaktivera cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det är emellertid bra att notera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de webbplatser vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.
 1. Registreringsskydd
  Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning.Elektronisk data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.Endast de personer som är anställda av den registeransvarige som behöver informationen under sina uppgifter ska ha tillgång till informationen.
 1. Automatisk beslutsfattande
  Det kommer inte att finnas några automatiska enskilda beslut (artikel 22 i EU: s dataskyddsförordning).
 1. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade ska ha rätt att verifiera vilka personuppgifter som lagras i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om verifiering måste skickas och undertecknas till den som är ansvarig för registerfrågor.Rätten till inspektion ska vara gratis en gång per år.Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt eller hennes förhandsgodkännande för behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående frågor som rör behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål.